Contact Opnemen

+32 (0) 472 66 03 76

Vakantiegeld

Vakantiegeld: wat je als werkgever moet weten

 

 

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en een toeslag om vakantie-uitgaven te dekken (dubbel vakantiegeld). De doorbetaling van het loon geldt alleen voor bedienden. Arbeiders kennen geen betaald verlof; wanneer ze een vakantiedag opnemen ontvangen zij geen loon. Zij ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer. Uiteraard staat het medewerkers vrij om zelf te bepalen hoe ze hun vakantiegeld besteden.

Bedienden en ambtenaren ontvangen vakantiegeld van hun werkgever. Voor arbeiders is vakantiegeld anders geregeld. Hun werkgever betaalt een sociale bijdrage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Vervolgens verdeelt de RJV deze over de verschillende vakantiekassen in België. De arbeider krijgt zijn vakantiegeld via de RJV of via het bevoegde vakantiefonds.

Wie heeft recht op vakantiegeld?

Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen en daarmee ook op vakantiegeld. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties in het vorig kalenderjaar.

Wie voltijds werkt en gedurende het vorige kalenderjaar een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen (in de 5-dagenweek). Deeltijds werkende arbeiders en bedienden bouwen pro rato vakantierechten op. Die regel wordt toegepast voor de berekening van zowel de vakantieduur als voor het vakantiegeld.

Wanneer betaal je vakantiegeld uit?

De wet schrijft voor dat het (aanvullend) dubbel vakantiegeld met het loon van de maand waarin de hoofdvakantie start, moet worden uitbetaald. Onder hoofdvakantie wordt normaal de vakantie van twee weken – of langer – verstaan waar elke werknemer recht op heeft, of de langste vakantieperiode.
Om alles organisatorisch goed te laten verlopen berekenen en betalen de meeste werkgevers het (aanvullend) dubbel vakantiegeld van al hun bedienden in dezelfde maand uit, meestal in mei of juni. Verhoogde het loon van de werknemer tussen de uitbetaling en de opname van de hoofdvakantie, dan betaal je het surplus alsnog uit.

Voor arbeiders wordt dit betaald tussen 2 mei en 30 juni van het vakantiejaar (huidige jaar).

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld?

Er zijn twee verschillende soorten vakantiegeld, namelijk enkel en dubbel vakantiegeld. Enkel vakantiegeld is de doorbetaling van het loon tijdens vakantiedagen, dubbel vakantiegeld is een toeslag in verhouding tot het opgebouwde recht, met een maximum van 4 weken. De bedienden ontvangen deze jaarlijkse extra vergoeding boven op hun enkel vakantiegeld bij het opnemen van hun hoofdvakantie.

Bedienden ontvangen het enkel en dubbel vakantiegeld van hun werkgever. Voor de loonkosten van bedienden moet je dus rekening houden met het dubbel vakantiegeld.

Arbeiders ontvangen geen loon wanneer zij vakantiedagen opnemen. Hun vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt in plaats daarvan uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) of het bevoegde vakantiefonds.

Hulp nodig bij uw personeelsadministratie? Ook dan kan je rekenen op OfficeCare. Neem vlug contact op en wij helpen je graag!