OfficeCare

Wettelijke bewaartermijnen documenten en facturen.

De lente is in het land, tijd dus voor de grote lenteschoonmaak. Eens alle overbodige documenten opruimen, maar wat moet je nu juist bewaren en hoelang?

 

Facturen van onroerende goederen, aannemers en architecten moeten 10 jaar bewaard worden net als verzekeringsdocumenten.

De boekhoudkundige documenten moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.

De sociale documenten moeten dan weer maar 5 jaar bewaard worden. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten , maar ook het personeelsregister valt hieronder. Dit geldt ook voor erelonen, bankdocumenten, hypothecaire leningen en huurbetalingen.

Voor een aantal facturen geldt een andere bewaartermijn:

Belangrijk om te weten ! Notariële akten moet je levenslang bewaren.

Je denkt misschien dat een archief veel plaats inneemt maar je kan ook al uw documenten digitaliseren. Je doet dit via een eigen server of een externe Cloud.

Heb je hierbij hulp nodig of wil je zeker zijn dat alles correct verloopt? Neem vlug contact op met OfficeCare.

Mobiele versie afsluiten