Werkwijze

1. Intakegesprek

We starten met een kennismakingsgesprek. Daarin luisteren naar uw energievreters, noden en behoeften. Samen bekijken we op welk vlak OfficeCare voor u als ondernemer een meerwaarde kan zijn.

2. Testperiode

Dan volgt de inloopperiode.
Uw Personal Assistent voert de taken uit waarvoor u ze wenst in te schakelen maar leert ondertussen ook de manier van werken op uw bedrijf kennen.
Na 3 maanden evalueren we onze opdracht en stellen we u een duidelijk omlijnd takenpakket voor.

Vanaf dag 1 denken wij met u mee. Wat beter en sneller kan, moet beter en sneller.

3. Bijsturing

Komen we tot de constatatie dat de aangekochte tijd niet voldoende is om de opdracht uit te voeren of dat de tijd te ruim werd ingeschat, dan passen we de abonnementsformule aan.

Op 3 maanden is uw PA goed ingewerkt en kunnen we de opdrachten verfijnen.